Fary.cz

Adresa: náměstí Republiky 35, 301 14 Plzeň
Pracovní doba: pondělí až pátek 8:30 - 17:30 hod.
informační linka: 731 113 914
e-mail: tbona@email.cz

Čížkov - prodej domu


kupní cena: P R O D Á N O

Fara v Čížkově je chráněná kulturní památka, zapsaná v Seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 307 13/4-257.
Budova byla postavena v roce 1680. Jedná se o jednopatrovou poměrně hmotnou stavbu o půdorysných rozměrech 24x15m, která je částečně podsklepená a krytá nepůvodní mansardovou střechovu. Půdorysná dispozice vychází ze základního komunikačního kříže.

V přízemí, v hlavní ose je široký průjezd, na který navazují užší chodby v podélné ose. Schodiště, spojující sklep, první patro a podkroví je v jihovýchodní části fary. Západní úsek chodby byl změněn na menší místnost a zbytek chodby byl vůči průjezdu uzavřen příčkou s dveřmi. V západní části patra střední chodba nebyla realizována, celou část zabírají dva sály s malířskou výzdobou z 2. pol. 19 století. Východní část patra je indentická s řešením přízemí. Místnost v severovýchodním nároží má nástropní madonu Sixtinské madony, jejíž dnešní vzhled vznikl přemalováním starší stavby asi ze zač. 19. století. Střední chodba původně vyúsťovala do zděného přístavku ze záchody, který byl při modernizacích koncem 20. století odstraněn a záchody byly zřízeny v přízemní místnosti při severovýchodním nároží. Podsklepení tvoří dvě místnosti v severovýchodním nároží, přístupné jedním ramenem schodiště a rampou.
Fasády jsou velmi jednoduché, kromě římsy a kamenných částí ostění, pocházejí z opravy v 19. století. Nelze určit, jaké byly původní barokní fasády, jejich architektura byla asi řešena malovanámi architektonickými prvky.
Budova byla vyzděna z lomového kamene, přízemí, kromě místností v severovýchodní části, je zaklenuto valenými klembami a lunetami. Patro je celé plochostropě. Krov je mansardový, ve spodní části s ležatou stolicí, nad hambalky se stojatou stolicí. Konstrukce ukazuje na dobu svého vzniku na přelomu 18. až 19. století. Střecha je z eternitových šablon, položených na původní šindel. Komíny jsou nově přezděny z cementových cihel.

výměry nemovitosti:
celková výměra parcel: 8 156 m2
zahrada: 5 994 m2
velikost stavební parcely: 2 162 m2
zastavěná plocha: 485 m2

budova a inženýrské sítě:
počet nadzemních podlaží: 2
konstrukce domu: kámen
památkově chráněn: ano
elektřina: odpojena
vodovod: ze studny
kanalizace: septik
vytápění: lokální
internet: ne
poznámka: Technický stav budovy vyžaduje kompletní rekonstrukci.

v odkazu na mapu zjistíte kde se nemovitost nachází:
MAPA

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
informační linka: 731 113 914
e-mail: tbona@email.cz

Vytiskněte si: Formát pro tisk zde .

Prodej domu Čížkov

kliknutím obrázky zvětšíte


Prodej domu Čížkov-1 Prodej domu Čížkov-2 Prodej domu Čížkov-3 Prodej domu Čížkov-4 Prodej domu Čížkov-5 Prodej domu Čížkov-6 Prodej domu Čížkov-7 Prodej domu Čížkov-8 Prodej domu Čížkov-9 Prodej domu Čížkov-10 Prodej domu Čížkov-11 Prodej domu Čížkov-12 Prodej domu Čížkov-13 Prodej domu Čížkov-14 Prodej domu Čížkov-15 Prodej domu Čížkov-16 Prodej domu Čížkov-17 Prodej domu Čížkov-18 Prodej domu Čížkov-19 Prodej domu Čížkov-20